CSR

corporate social responsibility

VI ER BEVIDSTE OM VORES ANSVAR

Vores ansvar handler om andet end blot, at drive en profitabel virksomhed i det daglige. 

De handlinger, vi foretager i den daglige drift påvirker nemlig en lang række forhold i vores omverden. Derfor tillægger vi det stor værdi, at også ikke-finansielle komponenter tilgodeses når vi tilrettelægger vores drift. 

Vi har inddelt indsatserne i 3 kategorier:

XDC Gruppen leverer IT og andre tekniske produkter til dansk erhvervsliv. For at bidrage til, at vores aktiviteter sker med miljømæssig omtanke, har vi etableret en række initiativer, blandt andet:

 • Ved udvælgelsen af produkter og løsninger, vurderer vi de miljømæssige påvirkninger, f.eks. strømforbrug og afledt CO2 udledning samt produkt-materialernes genanvendelsesmuligheder
 • Vores datacenter forsynes primært med strøm fra vedvarende kilder.
 • Vi har etableret samarbejder med eksterne ISO9001 certificerede partnere for miljømæssig korrekt bortskaffelse, herunder genanvendelse af udtjent udstyr.
 • Vi har inddraget Co2 udledning, som parameter i vores valg af servicevogne

Som IT virksomhed har vi en interesse i, at også kommende generationer uddannes bedst muligt indenfor informationsteknologi. Derfor deltager vi aktivt i Industriens Uddannelses programmer for praktikpladser.  

F.eks. har vi p.t. IT supporter elever, med specialer i hhv. IT infrastruktur og Programmering.

Vi vil gerne dele vores gode resultater med omverden. Derfor støtter vi en række foreninger, såvel lokalt, som nationalt. Vi støtter bl.a.:

 • HB Køge
  Med domicil i Køge er det helt naturligt for os, at støtte den lokale boldklub HB Køge. HB Køge har over de seneste år gennemgået en fantastisk udvikling, såvel sportsligt, som i de fysiske rammer.
 • FC Roskilde
  Vores nabo by’s stolthed arbejder hårdt med udvikling af nye talenter. Et fokus, som vi genkender i udviklingen af vores virksomhed. 
 • Eventyrteatret
  Som det eneste teater i Danmark har Eventyrteatret i et kvart århundrede, hvert år opført to nye danske musicals på etablerede teaterscener, hvor alle medvirkende er børn og unge med særlig talent for sang, dans og skuespil.
 • Dansk Folkehjælp
  Dansk Folkehjælp arbejder som velgørenhedsorganisation med 3 hovedområder: Forebyggelse og førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, og nødhjælp og udviklingsarbejde i udlandet. 

Skriv til os