Hvorfor beder vi om legitimation?

Når du indgår om aftale indeholdende finansiering, skal du legitimere dig.

Finansierings- og leasingselskaber spiller en vigtig rolle i at forhindre hvidvask af penge og finansiering af kriminalitet og terror.
Derfor er de, fra myndighedernes side, pålagt nogle ufravigelige forpligtelser om, at de blandt andet skal kunne dokumentere kundernes, og deres reelle ejeres identitet, hvilket typisk sker ved, at vi beder om en kopi af legitimation.
Finansierings- og leasingselskaber har også pligt til at indberette mistanke om hvidvask samt mistanke om finansiering af terrorisme. Indberetningen skal ske til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.
Reglerne om hvidvask er indeholdt i ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme” som i øvrigt også er gældende internationalt.

Hvad betyder det for dig som kunde?

  • at alle reelle ejere, der i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25 % af kapitalandelen eller stemmerettigheder i et selskab, eller personer som på anden måde har bestemmende indflydelse på selskabet, som hovedregel skal legitimere sig.
  • at der som hovedregel anvendes billedlegitimation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort.
  • at Finansierings/leasingselskaber er forpligtet til at opbevare de modtagne legitimationsoplysninger – også selvom du som kunde i forvejen er kendt.

Uploadet information vil udelukkende blive til opfyldelse af kontraktuelle forhold og vil derfor ikke blive brugt til markedsføringsmæssige aktiviteter. Informationerne deles udelukkende med det pågældende finansieringsselskab, som er relevant for aftalen.

Tilbage til upload-siden – klik hér

Skriv til os