Nyheder i Microsoft 365

Microsoft 365 udvikles kontinuerligt, hvilket ofte kaster nye gode funktioner af sig.
Vi har her samlet et lille udvalg af de interessante nyheder som du kan forvente i forbindelse med automatiske opdateringer i løbet af forår og forsommer.

Den hybride arbejdsplads

Efter 2 år på hjemmekontor har en ny hybrid arbejdsverden fundet indpas. Kombinationen af kontor- og hjemmearbejde er i høj grad den nye måde at arbejde på. Derfor har Microsoft haft stor fokus på nye funktioner som understøtter dette.

Nye muligheder når du besvarer en mødeindkaldelse

Det er ikke altid sikkert at mødedeltagerne er på samme sted. Derfor vil de indbudte allerede ved accept af mødeindkaldelsen kunne angive om de deltager fysisk eller via Teams.

Dette gør det f.eks. lettere for planlæggeren at forudse et evt. behov for mødelokale.

Indsæt din Teams-video direkte i PowerPoint

Du kender det måske. Dit Teamsmøde starter og du har din PowerPoint præsentation klar til mødet. Alligevel skal du lige klikke ‘rundt’ og sikre at du deler den rigtige skærm med deltagerne i mødet.
Med den nye ‘Cameo’ funktion kan du tilføje dit Teams videosignal direkte i dine slides.

Teams Connect – Invitér eksterne parter med i dine Teams

Bruger du Teams kanaler i samarbejdet i virksomheden, kender du måske problematikken. Parter, som ikke er en del af din egen organisation, kan ikke deltage.
Dette ændrer sig nu. Med Teams Connect kan du for hver enkelt Teams kanal selv vælge eksterne deltagere – det kunne f.eks. være kunder, leverandører, eksterne konsulenter etc.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om Microsoft 365 

Skriv til os